FAQ

Co znamenají diody na odlhčovači?

Pro čištění použijte měkký kartáč nebo stlačený vzduch, nepoužívejte vodu a rozpouštědla. Znečištěný protiprachový filtr umyjte vodou s přídavkem saponátu. Po důkladném vysušení instalujte zpět.

Teplota, stupeň vlhkosti a provozní podmínky mají zásadní vliv na výkon.
V zimě nebo i v létě při extrémně suchém vzduchu (30%) je výkon velmi malý nebo dokonce žádný. Pokud nemáte k dispozici přístroj ne měření vlhkosti lze použít orientačně hygrostat. Zkoušejte při vypnutém odvlhčovači. Otáčejte kolečkem hygrostatu pomalu proti směru hodin. Když uslyšíte cvaknutí spínače, odpovídá vlhkost vzduchu přibližně hodnotě na hygrostatu.

Snížení vlhkosti vzduchu v různých místnostech, sklepích, obytných prostorech, výrobních provozech, stájích apod. Je vhodné použít k ochraně před vlhkostí ve skladech, např. při skladování papíru, lepenky, potravin, kůže apod. Jako ochrana před korozí u kovů. Vysoušení místností po úklidu, malování či tapetování. Vysoušení na stavbách.

Odvlhčování po živelných pohromách. (povodně, záplavy).
Doporučená vlhkost vzduchu v obytných prostorech je 50% při 20-22°C.

Nedoporučujeme tento typ odvlhčovače používat u bazénů.
Pokud je zařízení použito v prostředí krytého bazénu, musí být připojeno na požadované jištění.

Odvlhčovač musí být umístěn tak, aby nejbližší zeď nebo překážka průchodu vzduchu byla min 50 cm od sacího a výtlačného konce přístroje. Odvlhčovač musí být umístěn vodorovně a nesmí být v bezprostřední blízkosti zdroje tepla.

Odvlhčovač není určen pro práci v prostředí, kde se vyskytují agresivní výpary! Je nutné používat filtr na sání a udržovat ho v čistotě.
Pracovní rozsah je mezi 0°C a 35°C a v relativní vlhkosti min 30%.

Jaký je princip odvlhčování?
Zařízení pracuje automaticky a použitý režim je indikován na panelu LED diodami Vlhký vzduch z místnosti je vháněn do odvlhčovače přes výparník, kde je zchlazen. Vlhký vzduch na chladném povrchu výparníku zkondenzuje a zkapává do sběrné nádoby. Chladný a suchý vzduch je ohříván průtokem přes kondenzátor.
Při správném používání je spotřeba energie asi 30% v porovnání se spotřebou při vysoušení teplem.

  1. Odvlhčovač může být dodán s hygrostatem (volitelné příslušenství). Pokud není hygrostat připojen, přístroj pracuje kontinuálně. (Viz také bod 5.)
  2. Nastavte na hygrostatu požadovanou relativní vlhkost vzduchu s ohledem na okolní teplotu. Začněte s nastavením ve středu stupnice.
  3. Odvlhčovač pracuje dokud neklesne relativní vlhkost pod nastavenou hodnotu, jakmile dojde ke zvýšení vlhkosti odvlhčovač se zapne.
  4. Pokud chcete dosáhnou nižší vlhkosti vzduchu, nastavte na hygrostatu nižší hodnotu.
  5. Při extrémních podmínkách nastavte hygrostat nadoraz ve směru hodinových ručiček. Při tomto nastavení pracuje kontinuálně, bez ohledu na vlhkost vzduchu..